قوانین

قوانین مسابقه

 • مسابقه روز 15 اسفند آغاز خواهد شد و تا 15 فرردین در وب سایت ایلام امروز من، ادامه خواهد داشت
 • انتخاب تصاویر برتر از طریق آراء مردمی خواهد بود
 • هر نفر با یک شماره موبایل می تواند در مورد هر تصویری رای خود را ثبت نماید
 • به هر عکس تنها یک مرتبه می توان رای داد
 • تصاویر باید متعلق به شرکت کننده باشد
 • تصاویر نباید به صورت خارج از عرف روتوش یا تصحیح رنگ شده باشند
 • در صورت تخطی شرکت کننده از قوانین، حساب کاربری مسدود و تصاویر وی حذف خواهد شد

روش محاسبه محبوب ترین تصاویر

 • بر اساس آرای ثبت شده کاربران سایت و آرا دریافتی از طریق سامانه پیام کوتاه میانگین کلی امتیازات در قالب تعداد ستاره دریافتی از 10 ستاره نمایش داده خواهد شد
 • برای انتخاب تصاویری که در کل مسابقه به عنوان محبوبترین شناخته شده اند از الگوریتم مورد استفاده در سایت IMDB استفاده می شود. این روش مبتنی بر برآورد بیزی جهت محاسبه رای وزنی می باشد
 • در این روش رتبه بندی وزنی محاسبه شده برای هر تصویر بر اساس فرمول زیر به دست می آید:
 • (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
 • R=میانگین نظرات کاربران برای تصویر (از 1 تا 10)
 • V=تعداد آرا ثبت شده برای تصویر
 • m=حداقل رای لازم برای ورود به محبوبترین تصاویر
 • C=حداقل میانگین رای لازم برای ورود به محبوب ترین تصاویر (حداقل 6)